ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА ВТОРАТА НАЈПРОМЕТНА ПОДЗЕМНА ЖЕЛЕЗНИЦА ВО СВЕТОТ – МОСКОВСКОТО МЕТРО

Во московското метро има вкупно 408 километри железничла пруга, 15 линии и 238 станици. Во просечен работен ден, со метро

Повеќе