ЕВРОПСКИТЕ ТУРИСТИЧКИ ТЕЛА СЕ ЗАЛАГААТ ЗА КООРДИНИРАНИ ОГРАНИЧУВАЊА НА ПАТУВАЊЕТО

Сојузот на Европските организации за туризам, тело што воедно преставува 60 организации, ги повикува националните влади да се договорат за

Повеќе