„ПОТРАГИ ПО ТЕХНОЛОГИЈА“- ИНОВАЦИИ ПОТРЕБНИ НА ЕВРОПА ДА ДОСТИГНЕ НЕТО-НУЛА ДО 2050 ГОДИНА ВО ТРАНСПОРТОТ

За да се исполни целта на ЕУ за нето-емисии на штетни гасови до 2050 година, ќе треба да се воведат

Повеќе

ИДЕЕН ДИЗАЈН НА ПРВИОТ БРОД ВО СВЕТОТ НА КОМПРИМИРАН ВОДОРОД

Со глобално внимание на водородот како извор на чиста, обновлива енергија, се поголем број на компании се обидуваат да станат

Повеќе