ИСТОРИСКО – ГАСТРОНОМСКИОТ БЕЛЕГ НА ПАРИЗ, РЕСТОРАНОТ LE TRAIN BLEU

Gare de Lyon железничката станица во Париз е дел од најголемата иницијатива за урбанистичко планирање што ја спровел францускиот претседател

Повеќе