МОЖНО ЛИ Е ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ ДА БИДЕ ОТВОРЕН ЗА ЖИТЕЛИТЕ И ДА БИДАТ ЗАБРАНЕТИ АВТОМОБИЛИТЕ?

Се повеќе градови бараат да ги отстранат автомобилите од нивните центри, но спротивставувањето од бизнисот може да биде голема пречка.

Повеќе