ТРАНСПОРТ НА СВЕЖИ ПРОИЗВОДИ СО ЖЕЛЕЗНИЦА ВО ЕВРОПА – НОВИ ДЕСТИНАЦИИ ВО МРЕЖАТА НА COOLRAIL

Transfesa Logistics и Euro Pool System започнуваат соработка на CoolRail линиите за проширување на услугите за транспорт на свежи производи

Повеќе