ПАТНИЧКИ ВОЗОВИ СТАНУВААТ ТОВАРНИ И ИСПОРАЧУВААТ ПАКЕТИ ДО УРБАНИТЕ ОБЛАСТИ!

Транспортот на пратки до централните градски области во Велика Британија, со помош на адаптираните патнички возови, беше тестиран минатата година,

Повеќе