ЗАПОЧНА ИЗГРАДБАТА НА НАЈДОЛГИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ДВОЦЕВЕН ТУНЕЛ НА БАЛКАНОТ

Во Бугарија започна изградбата на најдолгиот железнички двоцевен тунел изграден досега на Балканот. Почетокот на градежните активности е во рамките

Повеќе