НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КЛИМА: САМО СО ВЕРОДОСТОЈНИ ИНФОРМАЦИИ, ИСТРАЖУВАЊА И ИЗВОРИ ЌЕ ВЛИЈАЕМЕ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА СВЕСТА ЗА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

Само десет отсто од десет институции коишто имаат ингеренции во областа на справување со климатските промени, одговориле дека преземаат активности

Повеќе

СТИМУЛАЦИИ ЗА ЕКОЛОШКИ ТРАНСПОРТНЕН ГРАД ПРЕКУ ПРОМОЦИЈА НА ЈАВНИОТ ТРАНСПОРТ

Користењето на јавниот транспорт е навистина многу помал еколошки товар врз градот. Во овој пристап, главната цел ќе биде градскиот

Повеќе

LIME НАЈАВАВУВА 50 МИЛИОНСКА ИНВЕСТИЦИЈА ВО НОВ E- ВЕЛОСИПЕД

Инвестицијата на Lime ќе му овозможи да ги прошири своите услуги кон повеќе градови низ Европа, особено каде што микромобилноста

Повеќе

ВОЗЕЊЕТО НА ВЕЛОСИПЕД ИМА ПОТРЕБА ОД ВЕЛОСИПЕДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Велосипедската инфраструктура треба да ја следи природната хиерархија на урбаната улична мрежа. Од перспектива на велосипедистите, важно е да можете

Повеќе

ЗНАЧЕЊЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДИЗМОТ КАКО „ЗЕЛЕНА“ ОДРЖЛИВА МОБИЛНОСТ

Согласно последниот извештај на ЕУ со напредок на нашата земја во однос на делот кој ја опфаќа заштитата на животната

Повеќе