НА 18 ЈАНУАРИ ПРВИОТ РЕКОНСТРУИРАН ПЕНДОЛИНО ОД СЕРИЈАТА ЕТР 470 ВО СОЛУН

На 18 јануари во Солун пристигнува, првиот од петте Пендолино – „Сребрени стрели“, серија ЕТР 470 комплетно реконструирани и адаптирани

Повеќе

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ПРЕЗЕНТИРАШЕ НОВАТА СТРАТЕГИЈА ЗА МОБИЛНОСТ

Европската комисија (ЕК) ја претстави својата Стратегија за одржлива и паметна мобилност заедно со акционен план од 82 иницијативи што

Повеќе

ЧЕТИРИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ОПЕРАТОРИ ЌЕ СОРАБОТУВААТ ВО НАСОКА НА ПРОШИРУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ КАЈ НОЌНИТЕ ВОЗОВИ

ЕВРОПА: Националните железнички оператори на Германија, Австрија, Франција и Швајцарија се согласија да соработуваат за проширување на меѓународните услуги кај

Повеќе

15-ТА ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА АСОЦИЈАЦИЈА УИЦ КОВИД 19 ОДРЖАНА НА 24 НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА

На 15-тиот онлајн состанок на Работната група на УИЦ Ковид-19, одржан на 24 ноември 2020 година, учествуваа околу 50 членови

Повеќе

ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ОПЕРАТОР NORTH MILAN RAILWAY ГИ НАРАЧА ПРВИТЕ ИТАЛИЈАНСКИ ВОЗОВИ НА ВОДОРОД

Нарачката вреди приближно 160 милиони евра, а првиот воз треба да се испорача во рок од три години. Новите водородни

Повеќе

РУСИЈА ПОСТАВУВА НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА МЕТРОTO

РУСИЈА: Федералната агенција за техничко регулирање и метрологија Росстандарт официјално го одобри првиот дел од планираниот сет на национални стандарди

Повеќе

ЕВРОПСКА ГОДИНА НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА 2021 ГОДИНА – НЕФОРМАЛЕН ДОГОВОР СО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

Патувањето со железница е зелено, удобно и безбедно – и тоа ќе има клучна улога во напорите на ЕУ да

Повеќе

РУСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ОТВОРААТ ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ И ОБУКА ВО БЕЛГРАД

Од 10 ноември започна со работа Центар за информации и обука на Руските железници во Главната канцеларија на „Железнице Србије“

Повеќе

БРЗА ЖЕЛЕЗНИЦА ВО ТУРЦИЈА: ВИЗИЈА ДО 2023 ГОДИНА

И покрај недоволната инвестиција во развојот на пругите во Турција во минатото, Камуран Јазичи, генерален директор и претседател на Управниот

Повеќе