МЕЃУНАРОДНАТА ТРГОВИЈА – ЖРТВА НА ПОСТ -ПАНДЕМИСКИ ПРОТЕСТНИ ДВИЖЕЊА

Експертите за кредитно осигурување на Кофајс предвидуваат дека социјалните движења ќе влијаат на економската активност врз засегнатите страни, а особено на меѓународната трговија. Масовните социјални движења имаат делумно, но трајно негативно влијание врз извозот на земјите. Според оваа компанија, во година на масовни протести, извозот во погодените земји е во просек 4,2% помал од нивниот измерен потенцијал.

Социјалните движења со нивниот интензитет и форма секако ќе имаат влијание на меѓународниот пазар во наредните години. Искуството од претходните пандемии покажа дека социјалното незадоволство значително се зголемува една година по почетокот на здравствената криза. Ова предизвика недоверба во владите на некои земји, како и незадоволство од преземените мерки за справување со кризата “, изјави Пламен Димитров, извршен директор на Кофајс Бугарија. Други зголемени податоци се пријавени за индикаторот за социјална тензија, кој исто така бележи рекордни вредности кои се движат од 46% до 54% ​​на глобално ниво, и за земјите во развој – 54% -61%.

Ефектите на меѓународниот пазар може да се објаснат со падот на индустриската активност и услуги, како и со намалувањето на потрошувачката. Кога има неизвесност, луѓето се воздржуваат од неразумни трошоци – пристапуваат со недоверба и ја ограничуваат потрошувачката на стоки и услуги во нивните домаќинства.

Степенот на влијанието врз меѓународниот пазар отсега целосно ќе зависи од трајноста, интензитетот и барањата на општествените движења. Во случај на спонтан краткорочен настан, последиците за увозот и извозот би биле прилично маргинални. Меѓутоа, доколку се случат вакви долгорочни и интензивни настани, латентната политичка нестабилност, неизвесноста и зголемените пазарни цени ќе продолжат да го ограничуваат извозниот капацитет. Во овој случај, три години по првата манифестација на социјалното движење, извозот ќе остане во просек околу 14% под сопствениот потенцијал.

Важноста на видот на граѓанското незадоволство е исто така клучна. Движењата што поддржуваат чисто политички барања имаат значително помало влијание врз увозот и извозот. Меѓутоа, оние што вклучуваат социо-економски барања и кои се со поголема веројатност да се појават како резултат на пандемијата, ќе имаат подолг и посилен ефект. Во овој случај, во тригодишен план, извозот останува за 20,7% под сопствениот потенцијал, а увозот – за 5,6%. Покрај тоа, малиот простор за маневрирање во економските политики на земјите во развој за ограничување на ефектите од социјалните немири може да го зголеми нивното влијание врз трговијата.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *