ЕБОР АПЕЛИРА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН

Европската банка за обнова и развој бара повеќе средства во железничкиот сектор на Западен Балкан, за справување со климатските промени и за подобра поврзаност.

Како еден од главните мултилатерални инвеститори на Западен Балкан, Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) објави апел за повеќе инвестиции во железничкиот сектор во регионот, за решавање на итните случаи за климатските промени и подобрување на поврзаноста.

„Железницата не само што игра критична улога во секој добро избалансиран транспортен систем, туку е и основата за одржлив транспортен пристап и има клучна улога во решавањето на денешната климатска итна состојба“, рече Нандита Паршад, управен директор на ЕБОР за Одржлива инфраструктура, на неодамнешниот настан посветен на зајакнување на интеграцијата на железничкиот систем на Западен Балкан со железничкиот систем на ЕУ.

Понатаму, целта на настанот беше да се осврне на агендата за регионална, ЕУ и глобална транспортна политика за да обезбеди побезбеден, поефикасен, интероперабилен, дигитализиран и одржлив развој на железничкиот транспортен систем на Западен Балкан.

До денес, ЕБОР инвестираше речиси 1 милијарда евра во железничкиот сектор на Западен Балкан и останува посветена на забрзување на темпото на своите активности: „Ние сме решени да ги засилиме нашите инвестиции и да го мобилизираме учеството на приватниот сектор“, додаде Нандита. „Се разбира, ние ќе продолжиме да обезбедуваме политичка и техничка помош за унапредување на железничкиот сектор во регионот“.

За да се обезбеди и продлабочи развојот на секторот, извршниот директор на ЕБОР идентификуваше три приоритети:

Инвестиции

Потребни се инвестиции во стотици милиони евра за понатамошна електрификација на железничката пруга и возен парк, како и за проширување на инфраструктурата и подобрување на сигнализацијата и дигитализацијата.

Либерализација на пазарот

Важно е да се отвори железничкиот пазар за да се обезбеди побрз и поефикасен прекуграничен сообраќај и да се работи со владите за промовирање регулаторни и законодавни мерки што го олеснуваат отворањето на пазарот, како и интероперабилноста. Истражувањето начини за промовирање на учеството на приватниот сектор во модернизацијата и проширувањето на флотите, како и железничките операции ќе помогнат да се продлабочи улогата на железничкиот сектор.

Градење капацитети

Подобрувањето на управувањето и капацитетите на националните железнички компании е од витално значење. Амбициозните планови за подобрување на квалитетот и брзината на услугите во согласност со стандардите на ЕУ ќе бараат понатамошно зајакнување на капацитетите за подготовка и имплементација на проекти и суштински реформи во секторот, подобрување на корпоративното управување и подобрување на безбедноста и одржувањето.

Наспроти климатската криза, Нандита повика на итна акција: „Имајќи предвид дека транспортот е одговорен за приближно една четвртина од глобалните емисии на стакленички гасови и дека железницата е значително почиста од патниот транспорт, модалната промена кон железницата ќе има огромно позитивно влијание за намалување на емисиите и квалитетот на воздухот. Ова е огромна можност за декарбонизирање на транспортниот сектор и можност што не смееме да ја пропуштиме “.

Извор: www.globalrailwayreview.com

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *