ДОГОВОРЕНИ СЕ ТРАНСПОРТНИ ПРИОРИТЕТНИ „ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ“ ЗА УВОЗ НА ОСНОВНИТЕ ПРОИЗВОДИ И ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

Европската Комисија во соработка со Советот за регионална соработка (РЦЦ) и Секретаријатот на Централноевропскиот договор за слободна трговија и транспортната

Повеќе