УКИНАТИ СЕ ЗАБРАНИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЗА КАМИОНИ ВО НЕКОИ ЗЕМЈИ ОД ЕУ

Повеќето европски земји во текот на месец март оваа година, а со цел да се обезбедат услови за континуирана достава

Повеќе

ОСНОВНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА СЕ БЛОКИРАНИ ПО ГРАНИЦИТЕ ВО ЕВРОПА

Некоординираното затворање на границите во Европа ја става во опасност доставата на основните производи. Ова го предупредуваат повеќе транспортни компании.

Повеќе