ШПАНИЈА ВОВЕДУВА ГЛОБИ ДО 30.000 ЕВРА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕВОЗНИЦИТЕ

Законодавството, кое беше подготвено пред околу една година, има за цел да спречи сериозни одложувања во плаќањата за транспортните услуги.

Повеќе