ДАЛИ НАСКОРО ДОБИВАМЕ НОВ ЛИДЕР НА ПАЗАРОТ ВО ГЛОБАЛНАТА ЛОГИСТИКА

Доколку дојде до планираната финализација на преземање на Global Integrated Logistics (GIL) од страна на ДСВ Паналпина, данската групација веројатно

Повеќе