ZTR И BLACKBERRY НАЈАВУВААТ ДИГИТАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРАТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА ВОЗОВИТЕ

Новото дигитално решение на ZTR и Blackberry има за цел да ја зголеми оперативноста и ефикасноста на сопствениците на камиони,

Повеќе