КАКО ДА ГО НАПРАВИМЕ ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ПРИВЛЕЧНА ОПЦИЈА ВО НАШИОТ ГРАД

Успешниот јавен транспорт е од суштинско значење за секоја стратегија за намалување на емисиите во транспортниот сектор. Тоа е јавно

Повеќе

СТИМУЛАЦИИ ЗА ЕКОЛОШКИ ТРАНСПОРТНЕН ГРАД ПРЕКУ ПРОМОЦИЈА НА ЈАВНИОТ ТРАНСПОРТ

Користењето на јавниот транспорт е навистина многу помал еколошки товар врз градот. Во овој пристап, главната цел ќе биде градскиот

Повеќе

ШВЕДСКАТА ЕВОЛУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ПАТНИ СИСТЕМИ И ДАЛИ МОЖЕ ИСТИТЕ ДА ГИ ПРИМЕНИМЕ КАЈ НАС

Интелегетниот транспорт се разгледува како можност на следната генерација електрични патишта кои ја отвораат иднината во електрифицираниот транспорт. Ова посебен

Повеќе

НАЈАВЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА УЧИЛИШНИОТ ТРАНСПОРТ ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ВИ ВРЕДНОСТ ОД 40 МИЛИОНИ ФУНТИ

Владата на Велика Британија ќе даде поддршка на илјадници средношколци и студенти, со тоа што ќе овозможи финансирање на нивниот

Повеќе

МОСКВА ТРАНСПОРТ ЗАПОЧНА СО НОВА КАМПАЊА ПОД НАСЛОВ -ЕТИКА НА ТРАНСПОРТОТ

Во Москва започна социјална кампања која се однесува на начините на користење на јавниот превоз односно „Новата етика на транспортот“.

Повеќе

ВРАЌАЊЕ НА СОСТОЈБАТА ВО ЈАВНИОТ ТРАНСПОРТ КАКО ПРЕД ПОЧЕТОКОТ НА ПАНДЕМИЈАТА

Првиот и најважен чекор е да се надмине перцепцијата дека јавниот превоз е опасен и да се нагласи дека може

Повеќе

НЕКОЛКУ ФАКТИ ЗА ТРАНСПОРТНИОТ СИСТЕМ ВО АМСТЕРДАМ

Од денес започнуваме со серијал на текстови поврзани со јавниот превоз во неколку европски градови.  Исто така со оваа статија

Повеќе