ТОВАРНИОТ ПАТЕН ТРАНСПОРТ СО ОЧЕКУВАН ГОДИШЕН РАСТ ОД НАД 4 ПРОЦЕНТИ

Глобалните приходи од товарен транспорт се очекува да се зголемат во просек за 4,3% годишно помеѓу 2020 и 2025 година.

Повеќе