СТАРТУВАШЕ НОВИОТ СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ЦАРИНСКИ ДЕКЛАРАЦИИ И АКЦИЗНИ ДОКУМЕНТИ

Царинската управа од 1 јуни започна со примена на Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД). Со

Повеќе