НАДВОЗНИЦИ НА АВТОПАТИТЕ ЗА ДИВИТЕ ЖИВОТНИ

Сечата на шумите и градбата во речиси недопрена природа доведе многу патишта, пруги и електрични далноводи да навлезат длабоко во

Повеќе