ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ГО УСВОИ ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОВРЗАНА ЕВРОПА

Инструментот ќе понуди финансирање на транспортни, енергетски и дигитални проекти, вклучително и Rail Baltica, инфраструктура за полнење на алтернативни горива

Повеќе