ЧЕШКИОТ ЕП ХОЛДИНГ ЌЕ ЈА ДОКАПИТАЛИЗИРА СЛОВЕНСКИ ЖEЛЕЗНИЦИ ТОВАРНИ ПРОМЕТ

На крајот од октомври, Надзорниот одбор на Словенске железнице (СЖ) конечно ја одобри докапитализацијата на една од нејзините ќерки компании,

Повеќе