СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ПРЕМИНУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕМИН

Повод за овој текст е сообраќајната несреќа кај с. Ногаевци кога возило со кое организирано се превезувани лицата кои треба

Повеќе