ИЗВЕСТУВАЊА ВО ВРСКА СО ОГРАНИЧУВАЊАТА ВО СООБРАЌАЈОТ НИЗ ЕВРОПА ПОРАДИ КОВИД -19, ДЕН 17.3.2020 18:00

Состојбите на копнените гранични премини низ Европа постојано се менуват што го оневозможува патувањето до/од нашата земја со сите превозни

Повеќе