НОВА РЕГУЛАТИВА НА ЕУ: ПОСТРОГА ЗАШТИТА ОД ПОДЛЕТУВАЊЕ ПОД ПРИКОЛКИ

Од 1 септември, сите производители на нови приколки во Европската унија ќе бидат обврзани да вградат нови, поцврсти и пониски

Повеќе