ЗАПОЧНА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА НАДОМЕСТОК НА ЕДЕН ДЕЛ ОД ГЕРМАНСКАТА ПАТАРИНА

Онлајн платформа за поднесување барање за враќање на дел од износот на патарина платена во Германија, е достапна на bag.bund.de

Повеќе