ВЕЛОСИПЕДИЗМОТ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА – ИНТЕГРИРАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВО ПОСТОЈНАТА МРЕЖА

Како повеќе луѓе може да го користат велосипедот како превозно средство за време на пандемија? Како новата инфраструкрура може да

Повеќе