ПАТНИТЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ РУТИ НА НОВИОТ ПАТ НА СВИЛАТА

Оваа статија е осврт на кинеската иницијатива „Belt & Road“ која ја трансформира поморската трговија. Но, тоа е само дел

Повеќе