МИКРОМОБИЛНОТО ПАРКИРАЊЕ ЗА ПОБЕЗБЕДНИ И ПОРЕЛАКСИРАНИ УЛИЦИ ЗА СООБРАЌАЈ

Генералниот директор на Beryl, Филип Елис дискутира за начините како интегрираните системи за паркирање на транспортните мобилни уреди  како што

Повеќе