РАЗЛИКА ПОМЕЃУ КАРГО ОСИГУРУВАЊЕ И ЦМР ОСИГУРУВАЊЕТО

Поради проблемите во однос на интерпретацијата  на осигурување на стоката (Карго осигурување) и осигурување од одговорност на превозникот (ЦМР), доаѓа

Повеќе