ГРЦИЈА И БУГАРИЈА СОЗДАВААТ МУЛТИМОДАЛЕН КОРИДОР ПОМЕЃУ ПРИСТАНИШТАТА

Оваа година во рамките на четвртата сесија на Советот за соработка на високо ниво меѓу владите на Бугарија и Грција

Повеќе