ОВАА ФОТОГРАФИЈА НА КОНКОРД ПРИ ЛЕТ НА MAХ 2 Е ЕДИНСТВЕНА ОД ВАКОВ ВИД

Фотографирањето на авион што достигнува два Маха (1.350mph) не е лесен подвиг, од многу причини. Значи, неверојатно е да се

Повеќе