ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ ВО ГЕРМАНСКИТЕ РЕГУЛАТИВИ: СТРОГИ КАЗНИ ПОВРЗАНИ СО КОРИДОРИТЕ ЗА ИТНИ СЛУЧАИ

Вчера стапи на сила измената на германскиот закон за патниот сообраќај поради зголемување на безбедноста и особено да се заштитат

Повеќе