ПОДОБРИ ПРАВИЛА ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ НА ЕДИНСТВЕНАТА ЕВРОПСКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ОБЛАСТ

На 16 мај, Европската комисија усвои серија правила кои се однесуваат на железничката интероперабилност, пристапот до воз на лица со

Повеќе