ИЗВЕШТАЈ НА ИАТА ЗА АВИО КАРГО ПРЕВОЗОТ ВО СЕПТЕМВРИ – КОВИД-19 СÈ УШТЕ ГО ПОГОДУВА АВИО ПРЕВОЗОТ

Последниот извештај на ИАТА за авионскиот товарен превоз покажува дека глобалната побарувачка за карго транспорт во септември 2020 година е

Повеќе

ВОЗДУШНИОТ ТОВАРЕН ПРЕВОЗ ПРОДОЛЖУВА ДА СЕ НАМАЛУВА

И покрај малото подобрување на глобалниот пазар на воздушен сообраќај, капацитетот останува недоволен за задоволување на побарувачката. Ова го покажуваат

Повеќе