УКИНАТИ СЕ ЗАБРАНИТЕ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЗА КАМИОНИ ВО НЕКОИ ЗЕМЈИ ОД ЕУ

Повеќето европски земји во текот на месец март оваа година, а со цел да се обезбедат услови за континуирана достава

Повеќе