КАКО БУМОТ НА Е-ТРГОВИЈАТА ВЛИЈАЕШЕ ВРЗ СИНЏИРИТЕ НА СНАБДУВАЊЕ

Развојот на е-трговијата има се поголемо влијание врз логистичкиот пазар. Во секторот за е-трговија, пазарот се зголеми за 16% во

Повеќе