ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ – ИНТЕРВЈУ СО ЕЛИЗАБЕТ ВЕРНЕР

Европската комисија се фокусира на ветувачки начини на транспорт, како што е железничкиот сообраќај. Елизабет Вернер, Директор за копнен транспорт на

Повеќе