ХАОС НА ОКЕАНИТЕ – БРОДОВИТЕ СЕ КОРИСТАТ КАКО ПЛОВЕЧКИ МАГАЦИНИ

Насобирањето на контејнери најмногу се чувствува во најголемите светски центри за претовар на стоки. Товарите не се истоваруваат, контејнерите се

Повеќе