ОТВОРЕНО ПИСМО – ПОДДРШКАТА НА АВТОИНДУСТРИЈАТА ДА СЕ ПОВРЗЕ СО ДЕКАРБОНИЗАЦИЈАТА

Упатен е повик, декарбонизацијата да се смета за клучен услов за финансиска поддршка за автомобилската индустрија како одговор на COVID-19.

Повеќе