ПРОМОЦИЈА НА САМОВОДЕЧКА, ВЕЛОСИПЕДСКА ПРОШЕТКА „СКРИЕНИТЕ МУЗЕИ ВО СКОПЈЕ“

Промоција на самоводечка, велосипедска прошетка Скриените музеи во Скопје со аудио напатствија за движење до повидливи културни локалитети во Скопје

Повеќе