ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА СО НОВО ОГРАНИЧУВАЊЕ

Поради измени во времето на започнувањето на полицискиот час, односно ограничувањето на движењето од 16 часот, наместо 21.00 до 05.00 часот наутро, операторите во јвниот превоз најавија измени во возните редови.

ЖРСМ Транспорт АД Скопје

Железничкиот патнички превоз во целост ќе биде прекинат во сабота и недела. Исклучок од ова ќе бидат само возовите кои во сабота сабајле треба да пристигнат во Скопје од Кичево, возот број 661 и возот од Велес, број 645. Истите возови ќе сообраќаат по возниот ред од 23.03.2020 година. Воедно од страна на железничкиот оператор известуваат дека во понеделник 30.03.2020 година, возот 661 од Кичево за Скопје нема да сообраќа.

ЈСП Скопје

❗️ЛИНИИ НА ЈСП СКОПЈЕ-ПОСЛЕДНИ ТЕРМИНИ НА ПОАЃАЊЕ🚌

📍ГРАДСКИ ЛИНИИ

Сабота (28.03.2020 год)

Линија 2 14.40 ч од Автокоманда 14.40 ч од Сарај
Линија 2А 14.24 ч од Железара 13.35 ч од Сарај
Линија 3 14.30 ч од Панорама 14.20 ч од Сп.сала Јане Сандански
Линија 3Б 13.20 ч од Кв.пазар 14.10 ч од Панорама
Линија 4 15.05 ч од Хром 15 ч од 11 Октомври
Линија 4А 14.43 ч од Усје /
Линија 5 15.04 ч од Н.Лисиче 14.58 ч од Дексион
Линија 7 14.59 ч од Г.Лисиче 14.50 ч од Карпош 3
Линија 9 14.36 од Кл.центар 15.12 ч од Ск.север
Линија 13 14.40 ч од К.Вода 15.15 ч од Железара
Линија 15 14.22 ч од Н.Лисиче 15.06 ч од Карпош 4
Линија 15А 14.44 ч од Н.Лисиче 14 ч од Карпош 4
Линија 16 14.43 ч од Пржино 14.50 ч од Железара
Линија 17 13.05 ч од Островска 13.45 ч од Музеј на сов.уметност
Линија 19 14.36 ч од Карпош 4 15.21 ч од Ш.Оризари
Линија 21 14.50 ч од Тр.центар 14 ч од Бардовци и болница
Линија 21А 15.15 ч од Тр.центар 14.35 ч од Бардовци
Линија 22 15.05 ч од Тр.центар 14.55 ч од Лепенец
Линија 22А 13.55 ч од Кл.центар 14.44 ч од Лепенец
Линија 24 15.02 ч од Припор 15.10 ч од Тафталиџе 2
Линија 27 14.45 ч од Дом на печат 14.05 ч од Вардарска
Линија 28 15 ч од Тафталиџе 2 14.30 ч од Мак.село
Линија 35 14.35 ч од Н.Лисиче 13.55 ч од Ст.Север
Линија 41 15 ч од Тр.центар 15. ч од Драчево Типо
Линија 42 15.05 ч од Железара /
Линија 50 15 ч од Хиподром 15.20 ч од Кл.центар
Линија 57 15.10 ч од Радишани 14.42 ч од Козле
Линија 59 14.35 ч од К.бара 13.50 ч од Карпош
Линија 65В 15.16 ч од Тр.центар 15.08ч од Стајковци, Бр.пат

Недела(29.03.2020 год)

📍Последните термини на поаѓање на линиите 4, 4А, 8, 16, 21, 27, 28 и 59 се исти како и во сабота.
📍Линиите 13, 17, 21А и 42 не сообраќаат.

Линија 2 14.35 ч од Автокоманда 14.45 ч од Сарај
Линија 2А 13.11 ч од Железара 14.05 ч од Сарај
Линија 3 15 ч од Панорама 15 ч од Сп.сала Јане Сандански
Линија 3Б 13.18 ч од Кв.пазар 14 ч од Панорама
Линија 5 15.07 ч од Н.Лисиче 14.49 ч од Дексион
Линија 7 14.42 ч од Г.Лисиче 14.59 ч од Карпош 3
Линија 8 15 ч од Љ.пат 15 ч од Влае
Линија 9 15.06 од Кл.центар 14.31 ч од Ск.север
Линија 15 14.55 ч од Н.Лисиче 14.15 ч од Карпош 4
Линија 15а 14.20 ч од Н.Лисиче 15 ч од Карпош 4
Линија 19 14.20 ч од Карпош 4 14.12 ч од Ш.Оризари
Линија 22 15.05 ч од Тр.центар 14.55 ч од Лепенец
Линија 22А 15.03 ч од Кл.центар 13.50 ч од Лепенец
Линија 24 15.10 ч од Припор 15.10 ч од Тафталиџе 2
Линија 41 15.12 ч од Тр.центар 14.52 ч од Драчево Типо
Линија 50 15.08 ч од Хиподром 15.20 ч од Кл.центар
Линија 57 15.11 ч од Радишани 14.54 ч од Козле
Линија 65В 14.53 ч од Тр.центар 15.06 ч од Стајковци Бр.пат

❗️ЛИНИИ НА ПРИВАТНИ ПРЕВОЗНИЦИ🚌

Сабота(28.03.2020 год)

Линија 9 14.52 ч од Кл.центар 14.59 ч од С.Север
Линија 11 14.25 ч од Тр.центар 14.25 ч од Рашче
Линија 11а 14 ч од Тр.центар 13 ч Свиларе
Линија 12 14.40 ч од Шишево 15.05 ч од Ск.саем
Линија 19 14.45 ч од Карпош 4 15 ч од Ш.Оризари
Линија 20 15 ч од Тр.центар 15 ч од Ш.Оризари
Линија 22 14.53 ч од Тр.центар 14.26 ч од Лепенец
Линија 23 14.54 ч од Ченто 14.54 ч од Дом на печат
Линија 45 15 ч од Тр.центар 15 ч од Ченто
Линија 47а 13.30 ч од Тр.центар 14.15 ч од Љуботен
Линија 52 13.20 ч од Тр.центар 14.20 ч од Ржаничино
Линија 55 14.50 ч од Арачиново 14.50 ч од Тр.центар
Линија 61 15.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од Побожје
Линија 63 14.10 ч од Тр.центар 13.20 ч од Мралино
Линија 73 14.20 ч од Усје 15 ч од Ск.саем

Недела (29.03.2020 год)

📍Последни поаѓања на возилата на линиите 9, 11, 11а, 12, 20, 45, 47а и 63 ќе бидат во истиот термин како и во сабота.
📍Линија 73 нема да сообраќа.

Линија 19 14.40 од Карпош 4 15 ч од Ш.Оризари
Линија 22 14.45 ч од Тр.центар 14.35 ч од Лепенец
Линија 23 14.55 ч од Ченто 14.55 од Ченто
Линија 52 13.10 ч од Тр.центар 14.20 ч од Ржаничино
Линија 55 13.55 ч од Тр.центар 14.30 од Арачиново
Линија 61 13.50 ч од Тр.центар 14.45 ч од Побожје

📍ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ

Сабота (28.03.2020 год)

Линија 18 14.35 ч од Тр.центар 15.10 ч од Визбегово
Линија 18а 8.35 ч од Тр.центар 9.10 ч од Визбегово
Линија 118 14.05 ч од Визбегово 14.40 ч Тр.центар
Линија 31 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Тр.центар
Линија 32 14 ч од Љубин 15.05 ч од Тр.центар
Линија 33 14.20 ч од Д.Лисиче 15.05 ч од Дом на печат
Линија 47 14.10 ч од Љубанци 14.20 ч од Тр.центар
Линија 51 14.15 ч од Тр.центар 14.55 ч од Студеничани
Линија 52 14.30 ч од Тр.центар 14.55 ч од Ржаничино
Линија 53 14.30 ч од Тр.центар 14.45 ч од К.Бања
Линија 56 14 ч од Тр.центар 14.10 ч од Бојане
Линија 58б 11 ч од Брзовец 14.30 ч од Тр.центар
Линија 58а 13.10 ч од Св.Петка 14.10 ч од Тр.центар
Линија 58 14.20 ч од Д.дол 15 ч од Тр.центар
Линија 60 13.50 ч од Тр.центар 14.30 ч од Матка
Линија 160 12.50 ч од Дексион 13.30 ч од Матка
Линија 61 13.50 ч од Побожје 14.45 ч од Тр.центар
Линија 62 13.25 ч од Огњанци 14.30 ч од Тр.центар
Линија 63 13.20 ч од Тр.центар 14.10 ч од Мралино
Линија 63а 14 ч од Тр.центар 14.50 ч од Ајватовци
Линија 164 14.30 ч од Волково 14.50 ч од Никиштани
Линија 65 13.10 ч од Раштак 14.30 ч од Тр.центар
Линија 165 15.05 ч од Брњарци 15.30 ч од Стајковци
Линија 66 12.40 ч од Тр.центар 14 ч од Бучинци
Линија 66а 12.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Дељадровци
Линија 67 13.50 ч од Тр.центар 14.50 ч од Зелениково
Линија 68 14.40 ч од Тр.центар 14.20 ч од Сушица
Линија 70 14.05 ч од Батинци 14.45 ч од Тр.центар
Линија 71 13.40 ч од Бањани 14.30 ч од Тр.центар
Линија 74 12.50 ч од Д.Количани 14.30 ч од Тр.центар
Линија 81 14.20 ч од Тр.центар 15.05 ч од Горњани
Линија 180 6.30 ч од Драчево 7.05 ч од Цветово
Линија 163 14.25 ч од Драчево 15.10 ч од Илинден

Недела (29.03.2020 год)

📍Последните термини на поаѓање на линиите 18, 60, 63, 63а, 65, 66, 67, 70, 71 и 165, се исти како и во сабота.
📍Линиите 13, 17, 21а, 35, 42, 51, 61, 62 и 164 не сообраќаат.

Линија 31 15 ч од Д.Лисиче 14.20 ч од Тр.центар
Линија 32 6 ч од Љубин 15.05 ч од Тр.центар
Линија 47 14.55 ч од Љубанци 14.10 ч од Тр.центар
Линија 52 14 ч од Тр.центар 15 ч од Ржаничино
Линија 53 14.10 ч од Тр.центар 13.45 ч од К.Бања
Линија 56 14 ч од Тр.центар 13 ч од Бојане
Линија 58б 11 ч од Брзовец 14.30 ч од Тр.центар
Линија 58а 14.10 ч од Св.Петка 13 ч од Тр.центар
Линија 58 14.20 ч од Д.дол 13.30 ч од Тр.центар
Линија 160 12.50 ч од Дексион 13.35 ч од Матка
Линија 66а 11.30 ч од Тр.центар 12.40 ч од Дељадровци
Линија 68 13 ч од Тр.центар 14.25 ч од Сушица
Линија 74 12.50 ч од Д.Количани 12.30 ч од Драчево
Линија 162 14.55 ч од Петровец 15.10 ч од Огњанци

Извор: ЈСП Скопје

ОПШТИНА БИТОЛА

во наредниот период од 27.03.2020 година, ќе има  дополнително редуцирање на поаѓањата од возните редови на општинските линии и истите ќе сообраќаат како што следува:

Линијата 1 во понеделник, среда и петок ќе сообраќа со времињата на поаѓање на Д и А ХЕРА ТРАНС во временскиот период од 06:20 до 10:20 часот и од 14:20 до 17:00 часот; во вторник и четврток ќе сообраќа со времињата на поаѓање на ХЕРА ПРЕВОЗ во временскиот период од 06:00 до 10:00 часот и од 14:00 до 16:40 часот, во спротивната насока; а во сабота ќе сообраќа со времињата на поаѓање на ХЕРА ПРЕВОЗ во временскиот период од 06:00 до 12:00 часот.

Линијата 4 во понеделник, среда и петок ќе сообраќа со времињата на поѓање на ЛУКА ЕКСПРЕС во временскиот период од 06:00 до 10:20 часот и од 14:00 до 16:40 часот; во вторник и четврток ќе  сообраќа  со времињата на поаѓање на ТУРИСТ ПРЕВОЗ во временскиот период од 06:15 до 10:15 часот и од 14:15 до 16:55 часот, во спротивната насока; а во сабота ќе  сообраќа  со времињата на поаѓање на ТУРИСТ ПРЕВОЗ во временскиот период од 06:15 до 12:15 часот.

Линијата 5 во понеделник, среда и петок ќе  сообраќа  со времињата на поѓање на ХЕРА ТУРС во временскиот период од 06:15 до 10:45 часот и од 13:45 до 16:45 часот; во вторник и четврток ќе  сообраќа со времињата на поаѓање на ГОПЕШ ТРАНС во временскиот период од 05:45 до 10:15 часот и од 14:00 до 17:00 часот, во спротивната насока, а во сабота ќе  сообраќа  со времињата на поаѓање на ГОПЕШ ТРАНС во временскиот период од 05:45 до 11:45 часот.

Линијата 6 ќе сообраќа од понеделник до петок со времињата на поаѓање во временскиот период од 06:00 до 10:00 часот и од 14:00 до 17:00 часот.

Линијата 7 ќе  сообраќа од понеделник до петок со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Јавор“ во 06:10, 07:00, 13:10 и 15:20 часот.

Линијата 8 ќе сообраќа во вторник и петок со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Симпо“ во 07:15 и 15:15 часот.

Линиите 10 и 11 ќе сообраќаат во вторник и петок со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Јавор“ во 05:30 и 11:30 часот.

Линијата 14 ќе сообраќа со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Симпо“ во 05:55 и 15:30 часот.

Линиите 13 и 15 ќе сообраќаат во вторник и петок со времињата на поаѓање од автобуското стојалиште „Шехерезада“ во 07:00 и 13:30 часот.

Извор: Општина Битола

Автобуски сообраќај

За жал многу автобуски станици и оператори како и автобуската станица Скопје нема издадено никакво соопштение во врска со измените во сообраќајот. Во продолжение извадок од одредени оператори кои имаат издадено соопштение на социјалните мрежи:

Автобуска станица Гевгелија

ИЗВЕСТУВАЊЕ! (Последна промена 27.03.2020, Петока, 14:00ч.)
Привремено во мирување се ставаат овие линии:
———————————————————
Гевгелија – Скопје во 06:00, 10:00 и 18:18
Гевгелија – Скопје во 13:18 (само во Сабота и Недела)
Скопје – Гевгелија во 08:30, 14:00 и 18:00
Скопје – Гевгелија во 16:00 (само во Сабота и Недела)
Гевгелија – Струмица во 06:30, 08:00, 14:30 и 16:35
Струмица – Гевгелија во 10:00, 12:20, 17:00 и 19:00
Гевгелија – Битола во 05:20 (до Недела 05.04.2020)
Битола – Гевгелија во 15-00 (до Недела 05.04.2020)
———————————————————-
ВАЖНО!!!
– За патниците од Дојран, во однос на линиите за Скопје во 07:18 (од Дојран во 06:15) и 13:18 (од Дојран 12:30), овие линии нема да тргнуваат од Дојран туку од Богданци во 07:00 и 13:00.
– Линиите кои доаѓаат од Скопје, ќе одат само до Богданци.

Извор: ФБ страна, автобуска станица Гевгелија

Екстра Бус Кавадарци

Ве информираме дека за викендите ,сабота и недела линијата за Скопје ќе биде по следниов редослед:

Кавадарци-Скопје 7:45 часот

Скопје -Кавадарци 12:00 часот

Телефон за информации 043 400 111

Извор: ФБ страна, Екстра Бус Кавадарци

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *