ШПАНИЈА ВОВЕДУВА ГЛОБИ ДО 30.000 ЕВРА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕВОЗНИЦИТЕ

Законодавството, кое беше подготвено пред околу една година, има за цел да спречи сериозни одложувања во плаќањата за транспортните услуги.

Минатиот октомври, Шпанската федерација на транспортни синдикати, Fenadismer, објави дека 65% од клиентите на превозниците доцнат да платат за услуги во август 2020 година. Просечното време на плаќање било 85 дена, односно 72% од „задоцнетите“ го надминувале и максималниот период на плаќање од 90 дена.

Измената на Законот за превоз во патниот сообраќај, која воведува казни за задоцнети плаќања (т.е. надминување на периодот на плаќање од 60 дена), ги предвидува следните казни:

Глоба од 601 до 800 евра: кога цената на превозот е помеѓу 1000 и 1500 евра;

Глоба од 801 до 1000 евра: кога цената на превозот е помеѓу 1501 и 3000 евра;

Глоба од 1001 до 2000 евра: кога цената на превозот е помеѓу 3001 до 4000 евра;

Глоба од 2001 до 4000 евра: кога цената на превозот е помеѓу 4001 и 6000 евра;

Глоба од 4001 до 6000 евра: кога цената на превозот надминува 6000 евра;

Дополнително, може да се изречат казни од 6001 до 18 000 евра доколку одговорното лице веќе е казнето за каква било друга сериозна повреда во текот на претходните 12 месеци.

Конечно, износот на глобата може да достигне 30 000 евра кога се смета дека „однесувањето значително влијае врз капацитетот на кредиторот и финансиската солвентност, или максималниот законски рок на плаќање предвиден со резервацијата е надминат за повеќе од 120 дена“.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *