СОЛУНСКОТО ПРИСТАНИШТЕ ПРИКАЖА ПОЗИТИВНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2018 ГОДИНА

На 30 април 2019 година, Одборот на директори на Солунското пристаниште С.А. го одобри Годишниот финансиски извештај за фискалната 2018 година.

Годишниот финансиски извештај за 2018 година е првиот целокупен извештај издаден по приватизацијата, која беше извршена во март 2018 година.

Годишниот финансиски извештај 2018 го прикажува следново

(€ ‘000) 2018 2017 Варијација (%)
Вкупно приходи, овде: 58,535 54,232 7,9%
Контејнерски терминал 37,930 35,395 7,2%
Конвенционален карго терминал 18,896 16,937 11,6%
Изнајмување објекти 1,485 1,690 -12,1%
Патнички превоз 223 210 6,2%
Бруто добивка 27,132 21,809 24,4%
Сооднос на бруто добивката 46,4% 40,2%
EBITDA 27,605 18,850 46,4%
EBITDA сооднос (%) 47,2% 34,8%
Нето добивка 17,152 7,243 136,8%
Сооднос на добивката (%) 29,3% 13,4%

Финансиските резултати на Солунско пристаниште А.Д. за 2018 година беа засновани на следните нивоа на активност:

(€ ‘000) 2018 2017 Варијација (%)
Контејнерски терминал (ТЕУ) 424,500 401,947 5,6%
Конвенционален карго терминал ( тони) 3,755,102 3,598,371 4,4%
Вкупен број на бродски повици 1,404 1,417 -0,9%
Контејнерски бродови 492 523 -5,9%
Конвенционални карго бродови 752 726 3,6%
Патнички бродови 160 168 -4,8%

Во 2018 година целокупното ниво на активност на пристаништето значително се зголеми и во споредба со 2017 година доведе до зголемување на приходите.

Приходите од контејнерскиот терминал се зголемија за 7,2% во споредба со претходната година, што е резултат првенствено од зголемување на увозот/извозот од 348.503 TEU во 2017 година на 363.109 TEU во 2018 година, што претставува зголемување од + 4.2%, а во транзит, волуменот е зголемен од 52.495 TEUs во 2017 на 60.637 TEUs во 2018 година, што претставува релативно зголемување од 15,5%.

Обемот на конвенционалниот карго терминал се зголемија за 4,4% во споредба со претходната година, со подобрена комбинација на товарот, со што приходите се зголемени за 11,6% од 16,9 милиони евра во 2017 година на 18,9 милиони евра во 2018 година.

Приходите од изнајмување на објекти и патничкиот превоз останаа главно на исто ниво како и во 2017 година.

Бруто профитот се зголеми од 21,8 милиони евра во 2017 година на 27,1 милиони евра во 2018 година, што претставува вкупен пораст од 24,4%. Зголемувањето не се должи само на зголемените нивоа на активности, туку и заради подобрување на оперативната ефикасност во контејнерскиот и конвенционалниот терминал, што резултираше со зголемување на соодносот на бруто профит од 40,2% во 2017 година на 46,4% во 2018.

Во 2017 година, на нето-добивката влијаеше намалување на вредноста на имот и резервациите за очекуваните загуби. Во 2018 година ваквите влијанија беа елиминирани, што, заедно со зголемените финансиски резултати од подобрувањата во работењето, доведе до севкупно зголемување на нето добивката од околу 10,0 милиони евра во 2018 година, подигање на нето добивката од 13,4% во 2017 до 29,3% во 2018 година.

Изјава на Претседавачот на Одборот на директори и извршен директор на ТПА С.А .:

„По приватизацијата на Компанијата во март 2018 година, новиот менаџерски тим вложи значителни напори за подобрување на оперативната ефикасност и продуктивност на пристаништето; подобрување на сигурноста и квалитетот на услугата на нашите клиенти; и го отклучивме големиот пазарен потенцијал што го предвидуваме за Компанијата. Зголеменото ниво на активност и подобрените финансиски резултати во 2018 година покажуваат дека сме на вистинскиот пат, но сепак пред нас е понатамошното ослободување на потенцијалот на пристаништето. Овие напори вклучуваат стратешки инвестиции за зголемување на капацитетот на пристаништето; отварање на комерцијалните можности кои постојат во постојните и потенцијалните пазари; и континуирано подобрување на продуктивноста и ефикасноста на пристаништето, со цел дополнително да ја оправда довербата на нашите акционери; економската заедница на градот Солун, Северна Грција; и понатаму на Балканот и југоисточна Европа“.

Извор: Thessaloniki Port Authority

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *