ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ОДЛУЧИ ЗА ОТСТАПКИ ОД ВРЕМЕТО НА ВОЗЕЊЕ И ЧАСОВИТЕ ЗА ОДМОР

Новата одлука им овозможува на земјите-членки во итни случаи да го зголемат времето на возење и одмор за возачите на камиони.

Со цел да се усогласат одредени општествени прописи во патниот сообраќај, Европската комисија ги овласти земјите-членки со актуелната резолуција од 12 ноември да дозволат национални исклучоци од правилата кои важат во патниот сообраќај. Поточно, станува збор за зголемување на максимално дозволеното дневно време на возење, од 9 часа на 10 часа најмногу пет пати неделно, како и зголемување на максимално дозволеното неделно време на возење до 59 часа.

Поред тоа, сега треба да им биде овозможено на возачите кои не се вклучени во прекуграничниот товарен транспорт да користат два последователни намалени неделни одмори, под услов возачот да испочитува најмалку четири неделни периоди за одмор во четири последователни недели, од кои најмалку две се редовни неделни периоди за одмор.

Секое намалување на неделниот период на одмор мора да се компензира со еквивалентен период на одмор, кој мора да се земе без прекин пред крајот на третата недела по седмицата за која станува збор. Ако се земат два намалени неделен одмор во две последователни недели, на последователниот неделен одмор мора да му претходи период на одмор кој се зема за да се компензира за овие два намалени неделен одмор.

Овие исклучоци се однесуваат, меѓу другото, за возачите на возила кои се вклучени во транспортот или кои служат за поддршка на итни мерки или за отстранување на последиците од екстремни временски настани.

Извор: verkehrsrundschau.de

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *