Импресум

Оснивач

Здружение за промовирање и информирање во областа на одржливиот транспорт,

мобилноста и заштита на зелената околина –

ЕУРОМОБИЛНОСТ

contact@euromobilnost.com

Седиште

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 16

МК 1000 Скопје

Застапник

Крсто Минговски

Главен Уредник

Крсто Минговски

krsto.mingovski@euromobilnost.com

Уредници

Андијана Николовски

andrijana.nikolovski@euromobilnost.com

Соработници

Билјана Галевска

Весна Појер

Видео Едитор

Карло Појер

 

Print Friendly, PDF & Email